Synpunkter och brister

Här kan du lämna synpunkter och anmäla om du upplever brister i hamnarnas avfallsmottagning.

Om en hamn saknar möjlighet att ta emot toalettavfall kan du rapportera detta till oss för att vi ska kunna ha det som underlag i vårt tillsynsarbete. Alla anmälningar blir direkt publicerade på Transportstyrelsens webbplats, men du som avsändare är anonym.